Chwilówki w województwie lubuskim

1) Powiat międzyrzecki ma 58 585 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2015 liczba mieszkańców zmalała o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

2) Mieszkańcy powiatu wschowskiego zawarli w 2014 roku 230 małżeństw, co odpowiada 5,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.

3) Powiat gorzowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 87. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,2 na 1000 mieszkańców powiatu gorzowskiego. W 2014 roku urodziło się 690 dzieci, w tym 47,7% dziewczynek i 52,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 292 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,14 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

4) W 2014 roku zarejestrowano 627 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 832 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu krośnieńskiego -205. W tym samym roku 18 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 107 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -89.

5) Powiat żagański ma 81 176 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2015 liczba mieszkańców zmalała o 2,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

6) Mieszkańcy powiatu świebodzińskiego zawarli w 2014 roku 291 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.

7) W 2014 roku zarejestrowano 566 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 704 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego -138. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 91 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -78.

8) Powiat nowosolski ma 87 411 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2015 liczba mieszkańców wzrosła o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

9) Powiat żarski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -86. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,9 na 1000 mieszkańców powiatu żarskiego. W 2014 roku urodziło się 877 dzieci, w tym 46,1% dziewczynek i 53,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 305 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

10) W 2014 roku zarejestrowano 467 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 507 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu sulęcińskiego -40. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 26 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -21.

11) Mieszkańcy powiatu słubickiego zawarli w 2014 roku 220 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.

12) Powiat zielonogórski ma 75 286 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2015 liczba mieszkańców zmalała o 14,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.