Lista miejscowości w kujawsko-pomorskim, w których można wziąć chwilówkę

I. Bydgoszcz to stolica całego województwa i zarazem jego największe miasto. Bez wliczania aglomeracji, jest to ósmy ośrodek miejski pod względem ilości ludności w kraju. Miasto zostało zlokalizowane na Kujawach, pomiędzy Brdą i Wisłą, a obecnie także przy Kanale Bydgoskim. Jest to węzeł komunikacyjny komunikacji drogowej i kolejowej oraz w mniejszym stopniu wodnej (droga wodna E70 posiadająca charakter międzynarodowy). Najważniejszym elementem punktowej infrastruktury transportowej jest port lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego położony 15 minut od centrum miasta. Historia Bydgoszczy liczy sobie wiele wieków, miasto zachwyca swoim nadrzecznym położeniem (obecnie rzeki przecinają ścisłe centrum rozrośniętej aglomeracji), a do tego miasto coraz bardziej zaczyna wykorzystywać fakt tak szerokiego dostępu do wody. Zwłaszcza Brda staje się centrum codziennego życia sportowego i kulturalnego mieszkańców.

II. Toruń, drugie co do wielkości miasto województwa, jest jego najbardziej znanym ośrodkiem miejskim. Położone jest nad Wisłą oraz posiada liczne zabytki szczycące się pięknymi historiami. Najważniejszym mieszkańcem Torunia jest oczywiście Mikołaj Koperni. Turyści zwiedzają zawsze jego dom, położony bezpośrednio przy zabytkowej Starówce, gdzie hitem są słynne toruńskie pierniki. Miasto uzyskało prawa miejskie w 1233 jako jeden z grodów krzyżackich. Jego dobrobyt związany był zawsze przede wszystkim z handlem. Zaraz po uzyskaniu praw miejskich stworzono mury obronne, a do portu na Wiśle przybijały statki morskie. Toruń był jednym z najważniejszych ośrodków polskiego protestantyzmu i przenikanie się tej religii z obecnie dominującym rzymskim katolicyzmem jest w mieście bardzo widoczne. Walory kulturowe Torunia zostały uznane przez UNESCO poprzez wpisanie całego miasta na Listę Światowego Dziedzictwa w 1997 roku.

III. W powiecie brodnickim zamieszkuje 78.415 osób, z czego 49,6% stanowią mężczyźni, a 50,4% kobiety. Wzrost liczby mieszkańców powiatu w latach 2002-2015 wyniósł 5,0%. Przeciętny mieszkaniec powiatu ma 38,4 lata, co jest wynikiem nieznacznie niższym od wieku przeciętnego mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego oraz przeciętnego mieszkańca Polski.

IV. W powiecie aleksandrowskim zamieszkuje 55.642 osób, z czego 48,5% stanowią mężczyźni, a 51,5% kobiety. Wzrost liczby mieszkańców powiatu w latach 2002-2015 wyniósł 0,7%. Przeciętny mieszkaniec powiatu ma 40,9 lat, co jest wynikiem zbliżonym do wieku przeciętnego mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego oraz przeciętnego mieszkańca Polski.

V. W powiecie inowrocławskim zamieszkuje 162.831 osób, z czego 48,5% stanowią mężczyźni, a 51,5% kobiety. Spadek liczby mieszkańców powiatu w latach 2002-2015 wyniósł 2,1%. Przeciętny mieszkaniec powiatu ma 40,8 lat, co jest wynikiem zbliżonym do wieku przeciętnego mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego oraz przeciętnego mieszkańca Polski.

VI. W powiecie tucholskim zamieszkuje 48.397 osób, z czego 49,9% stanowią mężczyźni, a 50,1% kobiety. Wzrost liczby mieszkańców powiatu w latach 2002-2015 wyniósł 2,8%. Przeciętny mieszkaniec powiatu ma 38,6 lat, co jest wynikiem nieznacznie niższym od wieku przeciętnego mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego oraz przeciętnego mieszkańca Polski.

VII. W powiecie chełmińskim w 2014 roku zawarto 244 związków małżeńskich, co daje statystycznie 4,6 małżeństw na 1.000 mieszkańców. Jest to wartość niższa od średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz od średniej dla całej Polski. W tym samym czasie dochodziło do 1,7 rozwodów na 1.000 mieszkańców. Jest to wartość niższa od średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz od średniej dla całej Polski.

VIII. W Grudziądzu w 2014 roku zawarto 461 związków małżeńskich, co daje statystycznie 4,7 małżeństw na 1.000 mieszkańców. Jest to wartość nieznacznie niższa od średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz od średniej dla całej Polski. W tym samym czasie dochodziło do 2,2 rozwodów na 1.000 mieszkańców. Jest to wartość nieznacznie wyższa od średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie przewyższająca średnią dla całej Polski.

IX. W powiecie włocławskim w 2014 roku zawarto 454 związki małżeńskie, co daje statystycznie 5,2 małżeństw na 1.000 mieszkańców. Jest to wartość wyraźnie wyższa od średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz od średniej dla całej Polski. W tym samym czasie dochodziło do 2,0 rozwodów na 1.000 mieszkańców. Jest to wartość niższa od średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie przewyższająca średnią dla całej Polski.

X. W powiecie mogilnickim przyrost naturalny jest ujemny i wynosi -20, co przekłada się na przyrost naturalny na poziomie -0,4 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców powiatu. Liczba urodzeń w 2014 roku wyniosła 444, z czego 51,5% stanowili chłopcy, a 48,4% dziewczynki. Przeciętna waga noworodka wynosiła 3.387 gramów. Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów, czyli współczynnik dynamiki demograficznej, wyniósł 0,96 i był nieznacznie niższy od wyniku dla województwa i od wskaźnika liczonego dla całego kraju.

XI. Liczba zameldowań w roku 2014 w ruchu wewnętrznym wyniosła 870, a liczba wymeldowań 1.041. Saldo migracji wewnętrznych ustaliło się dla powiatu nakielskiego na poziomie -171. Saldo migracji zagranicznych w tym okresie wyniosło -34, na co składa się 20 zameldowań zza granicy oraz 54 wymeldowania za granicę.

XII. W powiecie lipnowskim zamieszkuje 66.901 osób, z czego 49,7% stanowią mężczyźni, a 50,3% kobiety. Wzrost liczby mieszkańców powiatu w latach 2002-2015 wyniósł 0,6%. Przeciętny mieszkaniec powiatu ma 38,6 lata, co jest wynikiem nieznacznie niższym od wieku przeciętnego mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego oraz przeciętnego mieszkańca Polski.

XIII. W powiecie żnińskim w 2014 roku zawarto 359 związków małżeńskich, co daje statystycznie 5,1 małżeństw na 1.000 mieszkańców. Jest to wartość wyższa od średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz od średniej dla całej Polski. W tym samym czasie dochodziło do 2,8 rozwodów na 1.000 mieszkańców. Jest to wartość wyraźnie niższa od średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie przewyższająca średnią dla całej Polski.

XIV. W powiecie golubsko-dobrzyńskim przyrost naturalny jest dodatni i wynosi 69, co przekłada się na przyrost naturalny na poziomie 1,5 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców powiatu. Liczba urodzeń w 2014 roku wyniosła 456, z czego 48,2% stanowili chłopcy, a 51,8% dziewczynki. Przeciętna waga noworodka wynosiła 3.427 gramów. Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów, czyli współczynnik dynamiki demograficznej, wyniósł 1,18 i był znacznie wyższy od wyniku dla województwa i od wskaźnika liczonego dla całego kraju.

XV. W 2013 roku choroby układu krążenia odpowiadały za 44,7% wszystkich zgonów w powiecie grudziądzkim, nowotwory spowodowały 27,4% wszystkich zgonów, a choroby układu oddechowego odpowiadały za 4,0% zgonów. W powiecie grudziądzkim na 1.000 osób statystycznie przypadło 8,57 zgonów.
XVI. W powiecie świeckim zamieszkuje 99.733 osób, z czego 49,2% stanowią mężczyźni, a 50,8% kobiety. Wzrost liczby mieszkańców powiatu w latach 2002-2015 wyniósł 2,4%. Przeciętny mieszkaniec powiatu ma 39,2 lata, co jest wynikiem porównywalnym do wieku przeciętnego mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie niższym w stosunku do przeciętnego mieszkańca Polski.

XVII. W powiecie sępoleńskim w 2014 roku zawarto 216 związków małżeńskich, co daje statystycznie 5,2 małżeństwa na 1.000 mieszkańców. Jest to wartość wyższa od średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz od średniej dla całej Polski. W tym samym czasie dochodziło do 1,7 rozwodów na 1.000 mieszkańców. Jest to wartość wyraźnie niższa od średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

XVIII. W powiecie rypińskim przyrost naturalny jest dodatni i wynosi 15, co przekłada się na przyrost naturalny na poziomie 0,3 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców powiatu. Liczba urodzeń w 2014 roku wyniosła 455, z czego 55,8% stanowili chłopcy, a 44,2% dziewczynki. Przeciętna waga noworodka wynosiła 3.416 gramów. Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów, czyli współczynnik dynamiki demograficznej, wyniósł 1,03 i był nieznacznie wyższy od wyniku dla województwa i od wskaźnika liczonego dla całego kraju.

XIX. W powiecie wąbrzeskim przyrost naturalny jest dodatni i wynosi 8, co przekłada się na przyrost naturalny na poziomie 0,2 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców powiatu. Liczba urodzeń w 2014 roku wyniosła 352, z czego 56,0% stanowili chłopcy, a 44,0% dziewczynki. Przeciętna waga noworodka wynosiła 3.402 gramy. Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów, czyli współczynnik dynamiki demograficznej, wyniósł 1,02 i był porównywalny do wyniku dla województwa i do wskaźnika liczonego dla całego kraju.

XX. W 2013 roku choroby układu krążenia odpowiadały za 42,3% wszystkich zgonów w powiecie radziejowskim, nowotwory spowodowały 27,1% wszystkich zgonów, a choroby układu oddechowego odpowiadały za 11,0% zgonów. W powiecie radziejowskim na 1.000 osób statystycznie przypadło 11,03 zgonów.

XXI. Liczba zameldowań w roku 2014 w ruchu wewnętrznym wyniosła 2.241, a liczba wymeldowań 1.295. Saldo migracji wewnętrznych ustaliło się dla powiatu bydgoskiego na poziomie 946. Saldo migracji zagranicznych w tym okresie wyniosło -35, na co składa się 16 zameldowań zza granicy oraz 51 wymeldowania za granicę.